MEMO AIFM

Vrijdag 1 april 2016 — Hierbij de vereiste informatie met betrekking tot het wettelijk kader van AIFM voor Degroof Petercam Asset Management Belgium en Degroof Petercam Asset Services Luxembourg.