2016: Stabiele resultaten en fusie met succes afgerond

Algemene aandeelhoudersvergadering

De algemene vergadering van de aandeelhouders van Bank Degroof Petercam heeft de geconsolideerde rekeningen voor het jaar 2016 goedgekeurd.

De Bank realiseerde in 2016 een stabiel bruto bedrijfsresultaat van 122 miljoen euro, tegenover 125 miljoen euro in 2015. Deze evolutie weerspiegelt inkomsten die enerzijds positief beïnvloed waren door sterke thesaurieresultaten en anderzijds negatief geïmpacteerd waren door lagere inkomsten uit transacties en door negatieve rentevoeten in moeilijke marktomstandigheden. De operationele kosten zijn licht gedaald, ondanks hogere bankheffingen op deposito's.

De nettowinst na belastingen voor 2016 bedraagt 58 miljoen euro, tegenover 96 miljoen euro in 2015*. Deze evolutie is te verklaren door uitzonderlijke posten die voornamelijk verband houden met de integratiekosten van de fusie en door de gedeeltelijke splitsing van de aandelenportefeuille in 2015.

Op 31 december 2016 bedroegen de activa onder beheer 52,3 miljard euro, tegenover 50 miljard euro eind 2015. Die stijging is te danken aan markteffecten op het einde van het boekjaar en aan een instroom van nieuw kapitaal afkomstig uit de distributie van onze fondsen aan derden. De activa beheerd voor derden bedroegen 8,1 miljard euro, tegenover 8,3 miljard euro het voorgaande jaar. ​

De kredieten opgenomen door cliënten bedroegen 1,7 miljard euro, de deposito’s bedroegen 6,2 miljard euro, ten opzichte van een balanstotaal van 7,7 miljard euro. De kernkapitaalratio (CET1) van 17,1%, tegenover 16,1% eind 2015, overschrijdt ruimschoots de reglementaire verplichtingen en getuigt van een sterke liquiditeitspositie en kapitaalbasis. Het aantal medewerkers daalde lichtjes tegenover 2015. ​

Philippe Masset, CEO van Bank Degroof Petercam: "2016 was een intens jaar voor Bank Degroof Petercam. De implementatie van de fusie verliep volgens plan dankzij de inzet van al onze teams. We kunnen bevestigen dat de fusie een succes is, zowel voor onze cliënten als voor de groep. Door het jaar heen, hebben de portefeuilles en de fondsen van onze cliënten rendementen geboekt die boven het gemiddelde liggen. Onze cliënten hebben in alle verschillende domeinen waarin we actief zijn gebruik kunnen maken van diensten die zowel meer gespecialiseerd als gediversifieerd zijn, wat heeft geleid tot een toegenomen commerciële dynamiek. Binnen de groep werden onze teams en systemen succesvol geïntegreerd en hebben we voor onze activiteiten in België en Luxemburg de voornaamste informaticamigraties doorgevoerd. Onze bank blijft ook in 2017 gestaag groeien, in een gunstigere omgeving die onder andere wordt gekenmerkt door erg goede beleggingsresultaten en een positieve commerciële activiteit. " ​

Het jaarrapport 2016 is beschikbaar op http://annualreport2016-nl.degroofpetercam.com/

* Cijfers pro forma over 12 maand voor 2015 om de vergelijking voor het jaar mogelijk te maken.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België