Afronding fusie Bank Degroof en Petercam

Goedkeuring van de fusie van Bank Degroof en Petercam door de autoriteiten.
Bekrachtiging van de fusie door de aandeelhoudersvergaderingen van Petercam en Bank Degroof.
Aanstelling management en bestuursorganen.
Start van de integratie van het dienstenaanbod.

Feiten en cijfers

  • 1 400 medewerkers
  • 50 miljard euro activa onder beheer
  • Aanwezig in 9 landen
  • Duidelijke meerderheid van het kapitaal in handen van familie en referentie aandeelhouders

Unieke positionering die drie activiteiten samenbrengt onder één dak: private banking, institutioneel vermogensbeheer en investment banking.

Uitbreiding gamma gespecialiseerde diensten en uitzonderlijk expertisecentrum voor particuliere en institutionele beleggers.

Bank Degroof Petercam officieel actief op de Belgische markt

Na de goedkeuring van de fusie tussen Bank Degroof en Petercam door de autoriteiten, gaven ook de respectieve aandeelhoudersvergaderingen van Petercam nv en Bank Degroof nv op 1 oktober 2015 hun groen licht aan de operatie.
De aandeelhouders van Petercam hebben ingestemd met de overdracht van alle activa en passiva van Petercam aan Bank Degroof Petercam en met de ontbinding van de moedervennootschap Petercam nv.
De aandeelhoudersvergadering van Bank Degroof stemde van haar kant in met de opslorping van de activiteiten van Petercam, de naamsverandering in Bank Degroof Petercam, de nieuwe statuten en de benoeming van nieuwe bestuurders. De filialen van Petercam en Bank Degroof met een aparte juridische entiteit (de vermogensbeheerfilialen en de filialen in Luxemburg en Zwitserland) zullen later worden gefuseerd en geïntegreerd.

Vooraanstaande onafhankelijke financiële instellingen

De nieuwe groep, met hoofdkantoor in Brussel, stelt 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Italië, en Hongkong. Met activa onder beheer van meer dan 50 miljard euro, is Bank Degroof Petercam de eerste onafhankelijke groep in België met een uniek dienstenaanbod van private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services.


Philippe Masset, voorzitter directiecomité Bank Degroof Petercam: “Vandaag sluiten we een prachtig traject af, dat begon met de ondertekening van de intentieverklaring in januari. In minder dan tien maanden slaagden onze teams erin de due diligence, de fusieovereenkomst, het goedkeuringsproces door de autoriteiten en de integratie van onze medewerkers in de nieuwe groep tot een goed einde te brengen. Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor het opmerkelijke werk en kijk ernaar uit om onze nieuwe groep verder uit te bouwen op basis van onze bedrijfscultuur waarin waarden als onafhankelijkheid, langetermijnvisie en een menselijke benadering centraal staan.


Xavier Van Campenhout, vicevoorzitter directiecomité Bank Degroof Petercam: “Dit is ook het begin van een boeiende reis. We kunnen nu officieel van start gaan met de integratie van ons aanbod ten dienste van onze cliënten. Zij zullen volop kunnen genieten van diepgaande en nog meer gediversifieerde expertise in onze vier kernactiviteiten . Daarbij garandeert onze familiale verankering onze onafhankelijkheid, onze stabiele en duurzame diensten alsook onze open kijk op de toekomst.

Solide groep en familiaal verankerd aandeelhouderschap

Alain Philippson, voorzitter van de raad van bestuur van Bank Degroof Petercam: " Onze cliënten en medewerkers kunnen vertrouwen op het langetermijn engagement van de familiale en referentie-aandeelhouders. Wij verzekeren de onafhankelijkheid van onze mooie groep die aan nieuw hoofdstuk van zijn geschiedenis begint, en investeren verder in zijn groei."


Met ingang van oktober 2015, bedraagt onze kapitaalratio 15% (Basel III), wat ruimschoots de eisen van de sector overschrijdt. Het aandeelhouderschap is als volgt samengesteld: ca 70% is  in handen van de families en de referentieaandeelhouders (Families Philippson, Peterbroeck, Van Campenhout, Haegelsteen, Schockert en  Siaens alsook CLdN Finance en Cobepa). Het saldo is in handen van het management en het personeel,  de financiële partners en andere aandeelhouders.

Aanstelling management en bestuursorganen*

De eerste vergadering van de raad van bestuur, voorgezeten door Alain Philippson, zal op 1 oktober 2015 de samenstelling van de management- en bestuursorganen bekrachtigen.
Het groepsmanagement wordt als volgt georganiseerd:

Directiecomité (Group Executive Committee - GEC)
Het directiecomité draagt voor alle activiteiten van de groep de uiteindelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de raad van bestuur. Het is als volgt samengesteld: Philippe Masset (CEO), Xavier Van Campenhout (Deputy CEO en Private Banking), Nathalie Basyn (CFO),  Gautier Bataille (Capital Markets), Bruno Colmant (Macro Research/Group Senior Advisor – vanaf 15 oktober 2015), Gilles Firmin (CRO), Jan Longeval (Institutioneel Vermogensbeheer), Pascal Nyckees (COO).

Managementcomité (Group Management Committee - GMC) en Internationaal Comité (International Network Committee - INC)
Het GMC is het kernorgaan dat belast is met de dagelijkse leiding en het beheer van de activiteiten van de groep, onder verantwoordelijkheid van het GEC. Het bestaat uit de leden van het GEC, en daarnaast ook uit: Benoît Daenen (Private Banking), Hugo Lasat (Institutioneel Vermogensbeheer), Alexis Meeùs (Corporate Finance), Pierre Pepersack (Credit), Jean-Marc Verbist (HR), Erik Verkest (Corporate Finance), Jean-Louis Waucquez (Estate Planning).
Het GMC werkt nauw samen met het INC dat de CEO's verzamelt van de verschillende buitenlandse dochterondernemingen en is samengesteld uit:
Geert De Bruyne (Luxemburg), Cédric Roland-Gosselin (Zwitserland), Guillermo Viladomíu (Spanje), François Wohrer (Frankrijk).

Raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit de uitvoerende leden en de volgende niet-uitvoerende bestuurders:
Alain Philippson (voorzitter), Ludwig Criel (onafhankelijk bestuurder), Jean-Baptiste de Franssu, Miguel del Marmol, Christian Jacobs (onafhankelijk bestuurder), Jean-Marie Laurent Josi, Véronique Peterbroeck, Jacques-Martin Philippson, Alain Schockert, Frank van Bellingen.

 

* Onder voorbehoud van de goedkeuring van de  toezichthouders

Contacteer ons
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand beleggingshuis met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Als privébedrijf in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, zit onafhankelijkheid er bij ons ingebakken, zowel in onze structuur als in onze mindset. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise. 

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services. 

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 86 miljard euro (op 31.12.2021). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België