Bank Degroof en Petercam besluiten om hun krachten te bundelen

Onderhandelingen over de vorming van de onafhankelijke Belgische marktleider met Europese ambities op het vlak vermogensbeheer en financiële diensten

Familiale verankering en lange-termijnaandeelhouderschap: stabiele referentieaandeelhouders waaronder de stichtende families

Unieke positionering die drie activiteiten samenbrengt onder één dak: private banking, institutioneel vermogensbeheer en investment banking

Uitbreiding gamma gespecialiseerde diensten en uitzonderlijk expertisecentrum voor particuliere en institutionele beleggers

Onafhankelijke marktleider met unieke positionering

Bank Degroof, Petercam en hun respectieve referentieaandeelhouders hebben op maandag 19 januari 2015 een intentieverklaring ondertekend met het oog op een fusie. De twee partijen zullen verdere gesprekken voeren om tot een definitief fusie-akkoord te komen.

Beide bedrijven onderscheiden zich door een business model dat gestoeld is op de complementariteit tussen drie kernactiviteiten: private banking, institutioneel vermogensbeheer en investment banking. Bovendien beschikken de twee huizen over het engagement op lange termijn van solide en stabiele aandeelhouders en delen ze dezelfde waarden inzake klantenservice, onafhankelijkheid en duurzame resultaten.

Met een vermogen onder beheer van bijna € 47 miljard  wordt de nieuwe entiteit de referentie onder de onafhankelijke financiële instellingen in België, met een vooraanstaande positie in elk van haar metiers. Naast haar activiteiten in België, zal de nieuwe groep ook internationaal sterk actief zijn, onder meer in Luxemburg en in Frankrijk. De toegankelijkheid en de flexibiliteit van de groep zullen verzekerd blijven dankzij de familiale verankering en de nauwe samenwerking tussen aandeelhouders, managers en cliënten.

Philippe Masset, voorzitter van het directiecomité van Bank Degroof, stelt: "Door de bundeling van onze krachten krijgen onze cliënten het beste van twee vooraanstaande bedrijven op het vlak van gespecialiseerde investeringsdiensten en expertise met hoge toegevoegde waarde, en dit zowel in België als op de belangrijkste Europese markten. Daarnaast is de nieuwe groep goed uitgerust om toekomstige technologische en reglementaire uitdagingen aan te gaan.”


Xavier Van Campenhout, voorzitter van het directiecomité van Petercam: "Sinds het begin van de vorige eeuw hebben onze oprichters zich altijd ingezet voor eenzelfde missie: onze klanten efficiënte diensten en de beste expertise aanbieden en tegelijk trouw blijven aan menselijke waarden, ondernemerschap en onafhankelijkheid. In 1968 mondde deze ambitie al uit op de fusie van Peterbroeck en Van Campenhout tot Petercam, wat geleid heeft tot de creatie van aanzienlijke waarde. Vandaag streven we nog altijd diezelfde missie na.”

Timing en verloop van de operatie

Het geheel van activiteiten van de nieuwe groep zullen worden geleid door een group executive committee bestaande uit zeven leden. Dit zal functioneren als centraal bestuursorgaan en zal de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen t.o.v. de raad van bestuur.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders zal het toekomstig group executive committee worden voorgezeten door Philippe Masset, CEO, en samengesteld zijn uit Xavier Van Campenhout, adjunct-CEO en hoofd van Private Banking, Jan Longeval (Institutional Asset Management), Gautier Bataille de Longprey (Capital Markets), Gilles Firmin (CRO) en een externe COO en CFO die binnenkort zullen aangesteld worden. Als co-head Institutional Asset Management, zal Hugo Lasat verantwoordelijk zijn van de asset management vennootschap. Alexis Meeùs zal CEO zijn van de corporate finance vennootschap.
De klantgerichtheid en de dynamiek van de metiers zal versterkt worden door de oprichting van een group management committee, dat, naast de leden van het group executive committee, zal bestaan uit executieve directeurs uit beide ondernemingen en de  human resources verantwoordelijke. Daarnaast zal het international network committee de CEO’s van de verschillende buitenlandse vestigingen verenigen en aan de CEO van de Groep rapporteren.
De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van een due diligence proces van de twee partijen, van de ondertekening van een definitief fusie-akkoord gepland in de eerste helft van 2015 en van de goedkeuring van de betrokken autoriteiten. De afronding van de fusie wordt verwacht in de loop van het tweede semester van 2015.
De stappen die voorafgaan aan de afronding van de fusie zullen worden geleid door een stuurgroep onder covoorzitterschap van Philippe Masset en Xavier Van Campenhout.

De ambities van de nieuwe groep

De teams zullen samen werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk project. De nieuwe groep zal daarbij inspelen op de complementariteit van diensten en expertise om haar leiderspositie op de thuismarkten verder te versterken en haar Europese ambities waar te maken. Daarbij zal de nieuwe groep ethische principes, maatschappelijke verantwoordelijkheid en proactiviteit t.a.v. toekomstige uitdagingen hoog in het vaandel dragen, waarden die altijd al leefden bij Bank Degroof en Petercam. De nieuwe entiteit zal worden geleid door de langetermijnvisie die voortspruit uit een sterke familiale verankering en toewijding.

Nieuwe groep : Onafhankelijke leider met unieke positie

1. Private Banking    

  • 3de speler in België, 1ste onafhankelijke speler
  • Activa onder beheer: € 33,5 miljard
  • Landen: België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Zwitserland

2. Institutional Asset Management    

  • 1ste speler in pensioenfondsen in België
  • Activa onder beheer : € 27,7 miljard
  • Landen: Benelux, Duitsland, Frankrijk, Hong Kong, Italië, Spanje, Zwitserland

3. Investment Banking    

  • Alternatief voor grootbanken en internationale groepen
  • Landen: Benelux, Frankrijk, Spanje, het internationale netwerk

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand beleggingshuis met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Als privébedrijf in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, zit onafhankelijkheid er bij ons ingebakken, zowel in onze structuur als in onze mindset. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise. 

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services. 

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 86 miljard euro (op 31.12.2021). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

Neem contact op met