Bedrijfsresultaten DPAM FY 2020: opnieuw een recordjaar inzake groei en netto nieuwe cash

Bedrijfsresultaten DPAM FY 2020: opnieuw een recordjaar inzake groei en netto nieuwe cash

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) maakt bedrijfsresultaten 2020 bekend

  • DPAM boekt voor het vijfde jaar op rij een recordinstroom.
  • Het beheerde vermogen stijgt in 2020 met 10% tot 43,3 miljard EUR.
  • Activa in het kader van duurzame strategieën zijn meer dan verdubbeld.
  • De internationale strategie van DPAM werpt vruchten af en leidt tot een snelle geografische diversificatie van instromen.
  • Nieuwe beleggingen door institutionele klanten (goed voor 2,5 miljard EUR) dragen het meest bij tot de vermogensgroei.
  • In alle activaklassen, zoals wereldwijde aandelen en obligaties, werd een stijging opgetekend

Brussel 08.01.2021 - In 2020 kende DPAM een recordgroei met een toename van het bruto beheerde vermogen (AuM, assets under management) met 10% tot 43,3 miljard EUR (situatie op 31.12.2020 in vergelijking met een jaar eerder). Als we dubbeltellingen buiten beschouwing laten, is de stijging in feite nog groter: dan komen we tot 12,2%, goed voor in totaal 35,1 miljard EUR netto AuM.

Deze uitstekende resultaten waren alleen mogelijk dankzij de onafgebroken inzet van alle DPAM-medewerkers, en dit ondanks de moeilijke omstandigheden die we in dit ongewone jaar hebben beleefd.

De groei was aan talrijke en diverse factoren te danken. Een aanzienlijk deel van de stijging, met name 2,5 miljard EUR, is toe te schrijven aan netto nieuwe beleggingen door institutionele klanten. Alle segmenten, groothandel en eindbeleggers, leverden een positieve bijdrage. De door de verschillende beleggingsstrategieën gegenereerde alfa en een positief markteffect zorgden voor de overige groei.

De groei was het stevigst bij duurzame strategieën en was te merken in alle activaklassen, waarbij wereldwijde aandelen en vastrentende effecten het voortouw namen. Met name strategieën rond multithematische aandelen en schuldpapier van opkomende markten konden op veel interesse rekenen.

Duurzame AuM verdubbelden ruimschoots tijdens het jaar en schoten de hoogte in van 7,2 miljard EUR tot 14,9 miljard EUR. Het engagement van DPAM voor duurzaamheid werd ook nog maar eens erkend op het hoogste niveau: DPAM ontving voor het vierde jaar op rij de hoogste rating (A+) in het kader van de United Nations Principles for Responsible Investment.

We willen ook onderstrepen dat de inspanningen om de internationale aanwezigheid van DPAM te verbreden en te verdiepen resultaat hebben opgeleverd, aangezien de instroom van internationale klanten goed was voor meer dan 75% van de groei.

In 2020 heeft DPAM globaal voor het vijfde jaar op rij een recordbedrag aan netto nieuwe middelen aangetrokken, met ook een vijfjarig record wat betreft de inbreng van bestaande en nieuwe klanten afzonderlijk bekeken.

Hugo Lasat, CEO van DPAM, bevestigt: “Deze cijfers zijn nog indrukwekkender op de lange termijn, wanneer we terugkijken op de fusie in januari 2016, die een keerpunt vormde. Sindsdien is DPAM erin geslaagd 7,4 miljard EUR aan nieuwe nettobeleggingen van institutionele klanten aan te trekken. Samen met de markteffecten heeft dat geleid tot een totale vermogensgroei van zowat 15 miljard EUR.

Deze resultaten tonen duidelijk de verdiensten aan van onze actieve, duurzame en op onderzoek gebaseerde aanpak en sterken ons in onze opdracht om onze institutionele klanten consequent verantwoorde, hoogwaardige en geavanceerde beleggingsdiensten aan te bieden.”

Contacteer ons
Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam
Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België