Bruno Colmant volgt Philippe Masset op als CEO van Degroof Petercam

Ten gevolge van uiteenlopende standpunten zijn de Raad van Bestuur van Degroof Petercam en Philippe Masset, haar CEO, tot de vaststelling gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen bestond om hun samenwerking te kunnen voortzetten. Beide partijen zijn derhalve overeengekomen om de samenwerking te beëindigen in onderling akkoord. De Raad van Bestuur houdt eraan Philippe Masset te danken voor zijn inspanningen die hij heeft geleverd in het kader van zijn functie en wenst hem veel geluk toe in zijn toekomstige projecten.

De Raad van Bestuur heeft Bruno Colmant unaniem benoemd tot nieuwe CEO van Degroof Petercam, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende autoriteiten. Bruno Colmant is actief in de groep sinds 2015 als lid van de Raad van Bestuur, lid van het Executive Committee en als head of macro research. Met zijn ervaring als manager en als marktspecialist en zijn kennis van de activiteiten van de groep, is hij goed geplaatst om de ontwikkeling van Degroof Petercam te verzekeren in een financiële sector in constante evolutie.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België