Bank Degroof Petercam viert 30 jaar aanwezigheid in Luxemburg

Bank Degroof Petercam viert haar dertigste verjaardag in Luxemburg. De Luxemburgse geschiedenis van Petercam en Degroof begon respectievelijk in 1985 en 1987. Het handvol medewerkers uit de begindagen groeide ondertussen uit tot een sterke bank met bijna 350 medewerkers die allen werken vanuit een gebouw aan de Cloche d’Or dat ook eigendom is van Degroof Petercam. ​

De Eerste Minister van Luxemburg, Xavier Bettel, hield er aan om de bank te feliciteren met haar 30-jarige aanwezigheid in Luxemburg en deed dit via een videoboodschap.

Bruno Houdmont, CEO van de bank in Luxemburg : “Gesterkt door onze eerste 30 jaar in het Groot-Hertogdom, zien we onze toekomst, maar nog meer die van onze cliënten, met vertrouwen en enthousiasme tegemoet. We blijven trouw aan onze kernactiviteiten in het Groot-Hertogdom, staan open voor innovatie en verandering en hebben vertrouwen in de capaciteiten van de Luxemburgse autoriteiten om een passend kader voor financiële activiteiten te onderhouden en te ontwikkelen. ”

Verschillende oplossingen en expertises ten dienste van de cliënten ​ ​

De afdeling ‘Private Banking’ begeleidt voornamelijk Europese cliënten die eveneens beroep kunnen doen op de expertise in internationale vermogensstructurering, waarvoor de Luxemburgse entiteit op groepsniveau een ‘hub’ is. De afdeling ‘Asset Services’ levert diensten gelinkt aan de oprichting en administratie van fondsen en treedt op als bewaarnemende bank voor fondsen van Degroof Petercam en van derde partijen. ​

Bijna 300 beleggingsvehikels, goed voor bijna 35 miljard euro, zijn toevertrouwd aan BDPL en haar filiaal Degroof Petercam Asset Services (DPAS). De fondsen onder beheer voor derden, in casu 75 emittenten in 14 landen verspreid over Europa, Azië en Noord-Amerika, hebben een sterke groei gekend en namen met bijna een derde toe. ​ ​

In de loop van de voorbije 3 decennia heeft de Luxemburgse entiteit haar aanbod op het vlak van diensten en advies uitgebreid in verscheidene domeinen die haar twee kernactiviteiten complementeren. Zo doen cliënten, zowel lokaal als internationaal, vaak beroep op de expertise van de groep, voornamelijk inzake Corporate Finance, Private Equity, financiële markten en kredieten. De bank is in Luxemburg ook actief inzake filantropie en advies over het investeren in kunst.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België