Degroof Petercam aanvaardt een minnelijke schikking van de FSMA

Degroof Petercam aanvaardt een minnelijke schikking van de FSMA

Met het oog op een snelle en definitieve afsluiting van  een procedure van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), heeft Degroof Petercam  een minnelijke schikking gesloten met de FSMA. Deze voorziet een betaling van een bedrag van 100.000 EUR, alsook een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

De  schikking heeft betrekking op een onderzoek naar bepaalde transacties die in 2016 op Euronext Brussels werden uitgevoerd in het kader van de ‘liquidity provider’-activiteit van Degroof Petercam. Deze activiteit bestaat uit het bevorderen van de liquiditeit van de aandelen van beursgenoteerde ondernemingen door te zorgen voor regelmatige noteringen, zowel aan de aan- als de verkoopkant. 

Op het moment van de feiten was de toepassing van de (nieuwe) regelgeving in de praktijk nog niet duidelijk en bestonden er nog geen erkende praktijken in de markt. In die optiek is Degroof Petercam van mening dat zij niet opzettelijk verzuimd heeft aan haar wettelijke verplichtingen. Daarenboven hebben deze transacties slechts tot een zeer marginale winst  geleid voor Degroof Petercam.

Degroof Petercam verleende verder haar volledige medewerking aan het onderzoek van de FSMA en nam onmiddellijk de nodige maatregelen om mogelijke inbreuken te voorkomen bij de uitoefening van haar activiteit als liquidity provider. Degroof Petercam zal niet verder ingaan op de details van de schikking of de inhoud van het onderzoek.

Contacteer ons
Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications, Degroof Petercam
Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications, Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België