Degroof Petercam begeleidt de aandeelhouders van Nafilyan & Partners in de overdracht van 100% van de aandelen aan Immobel

De aandeelhouders van Nafilyan & Partners, bouwpromotor in de regio Ile-de-France, hebben een akkoord bereikt over het verkopen van hun onderneming aan Immobel.

De overdracht van 100% van de aandelen van Nafilyan & Partners aan Immobel is voorzien in 3 stadia en zal eind 2019 afgerond zijn. De eerste deelname in het kapitaal vond vandaag plaats via een kapitaalsverhoging waarna Immobel een belang van 15% heeft verworven in Nafilyan & Partners. Eind 2018 en 2019 zal Immobel een belang nemen van respectievelijk 36% en 49%.

“Om de groei verder te zetten en haar project te bestendigen, heeft Nafilyan & Partners het mandaat om een analyse te maken van een mogelijke overdracht aan Degroof Petercam Corporate Finance gegeven. In dit kader, en dankzij de goede relaties die de bank onderhoudt met Immobel, kon snel een toenadering tussen beide ondernemingen worden bewerkstelligd. ”, aldus  Alexis Meeùs, Head of Corporate Finance Degroof Petercam, en Jean-Baptiste Van Ex, verantwoordelijk voor de vastgoedactiviteiten van Degroof Petercam.

Degroof Petercam Corporate Finance heeft de aandeelhouders van Nafilyan & Partners begeleid en bijgestaan bij het identificeren van een koper en in het uitwerken van een overdracht op maat van de noden en verwachtingen van de onderneming. Degroof Petercam Corporate Finance speelde ook haar rol bij de onderhandelingen over de voorwaarden en het structureren van de transactie.

Het persbericht gepubliceerd door Immobel vindt u hier.

Bob De Leersnyder

External Communication Manager

Bank Degroof Petercam