Degroof Petercam begeleidt de aandeelhouders van Nafilyan & Partners in de overdracht van 100% van de aandelen aan Immobel

De aandeelhouders van Nafilyan & Partners, bouwpromotor in de regio Ile-de-France, hebben een akkoord bereikt over het verkopen van hun onderneming aan Immobel.

De overdracht van 100% van de aandelen van Nafilyan & Partners aan Immobel is voorzien in 3 stadia en zal eind 2019 afgerond zijn. De eerste deelname in het kapitaal vond vandaag plaats via een kapitaalsverhoging waarna Immobel een belang van 15% heeft verworven in Nafilyan & Partners. Eind 2018 en 2019 zal Immobel een belang nemen van respectievelijk 36% en 49%.

“Om de groei verder te zetten en haar project te bestendigen, heeft Nafilyan & Partners het mandaat om een analyse te maken van een mogelijke overdracht aan Degroof Petercam Corporate Finance gegeven. In dit kader, en dankzij de goede relaties die de bank onderhoudt met Immobel, kon snel een toenadering tussen beide ondernemingen worden bewerkstelligd. ”, aldus ​ Alexis Meeùs, Head of Corporate Finance Degroof Petercam, en Jean-Baptiste Van Ex, verantwoordelijk voor de vastgoedactiviteiten van Degroof Petercam.

Degroof Petercam Corporate Finance heeft de aandeelhouders van Nafilyan & Partners begeleid en bijgestaan bij het identificeren van een koper en in het uitwerken van een overdracht op maat van de noden en verwachtingen van de onderneming. Degroof Petercam Corporate Finance speelde ook haar rol bij de onderhandelingen over de voorwaarden en het structureren van de transactie.

Het persbericht gepubliceerd door Immobel vindt u hier.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België