Degroof Petercam publiceert een nieuw geschiedkundig en economish werk ter gelegenheid van haar 150ste verjaardag

Degroof Petercam publiceert een nieuw geschiedkundig en economish werk ter gelegenheid van haar 150ste verjaardag

In het nieuwe boek ‘Macro-economische en financiële mijlpalen: verleden en toekomst’, gepubliceerd ter gelegenheid van de 150e verjaardag van Degroof Petercam, analyseert het macro-economische research team van de groep de economische en financiële ontwikkelingen van de laatste 150 jaar, alsook de financiële instabiliteit die inherent is aan het kapitalisme. Crisis na crisis hebben de centrale banken de grondslagen van hun monetair beleid versterkt. Het boek trekt lessen uit die evolutie, maar ook uit de recente COVID-crisis.

Hans Bevers, hoofdeconoom Degroof Petercam: "Het 150-jarig jubileumjaar van Degroof Petercam was de perfecte aanleiding om de boeiende periode van de voorbije anderhalve eeuw tot leven te brengen en terug te blikken op het indrukwekkende aantal economische en financiële ontwikkelingen. In die periode wisselden financiële crises en welvaart elkaar af. Sociaal-economisch is er ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt, zij het op niet-lineaire, ongelijke en niet-duurzame wijze.   Geleidelijk aan, zij het te langzaam, is het algemene besef gegroeid dat er politieke grenzen zijn aan de ongebreidelde mondialisering en dat de sociaal-economische ongelijkheden en de verschraling van de planeet fundamentele problemen vormen. Die thema's komen ook in het boek aan de orde."

Lessen voor de toekomst uit 150 jaar economische ontwikkeling

Welke macro-economische lessen kunnen we trekken? In welke mate zal het economisch herstel een groenere weg inslaan? Welke rol kan Europa spelen in de geopolitieke krachtmeting tussen Amerika en China? Welk rendement kunnen beleggers redelijkerwijs verwachten in een wereld van zeer lage of zelfs negatieve rentevoeten? 

Naast een blik op het verleden tracht het boek ook antwoorden te geven op de talrijke vragen die rijzen over de toekomst vanuit economisch en financieel oogpunt, in de context van de gezondheidscrisis. Het boek vormt een synthese van het werk van het macro-economisch team en weerspiegelt de economische en financiële expertise van Degroof Petercam. Daarbij trachten de experts via dialectiek en kritiek het economisch denken te bevorderen met de ambitie bij te dragen tot een betere en rechtvaardiger wereld.

 

Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam

 

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België