Degroof Petercam verwerpt formeel elke beschuldiging van witwassen - update

De Nationale Bank van België deed bij Degroof Petercam een audit aangaande de procedures voor interne controle met betrekking tot de preventie van het witwassen van kapitaal, zoals ze regelmatig doet bij bancaire instellingen die onder haar controlebevoegdheid vallen. Deze audit leidde tot aanbevelingen, die Degroof Petercam implementeert in nauw overleg met de toezichthouder.

Degroof Petercam is niet op de hoogte dat voormelde audit aanleiding zou hebben gegeven tot enig gerechtelijk onderzoek, zoals vermeld in Belga-berichten 99743161 en 99743808.

Dergelijke audits zijn strikt vertrouwelijk, en net als voor alle betrokkenen, kan Degroof Petercam hierover bijgevolg niet communiceren.

Degroof Petercam waakt er over steeds te handelen met respect voor de wetten en regels die op haar van toepassing zijn, en werkt in die optiek nauw samen met alle instanties.

Contacteer ons
Bob De Leersnyder External Communication Manager, Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications, Degroof Petercam
Bob De Leersnyder External Communication Manager, Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications, Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België