DPAM staat op de 4e plaats in de top 10 van duurzame vermogensbeheerders

DPAM staat op de 4e plaats in de top 10 van duurzame vermogensbeheerders

  • De H&K Responsible Investment Brand Index 2020, die dit jaar 284 vermogensbeheerders omvat ten opzichte van 220 vorig jaar, evalueert het verband tussen echte betrokkenheid en de architectuur van het merk.
  • DPAM staat al drie jaar op rij in de top 10 van deze ranking. In 2020 staat DPAM op de 4e plaats (ten opzichte van de 8e plaats vorig jaar) in de Europese top 10 en op de 2e plaats in de Benelux.
  • DPAM staat in de categorie 'Avant-Gardist' van de index, boven het gemiddelde van de 'Commitment'-rating en de 'Brand'-rating.

DPAM staat volgens de H&K Responsible Investment Brand Index 2020 op de 4e plaats in de top 10 van duurzame vermogensbeheerders in Europa. Het bedrijf heeft dit jaar vier posities opgeklommen ten opzichte van 2019. Daarnaast staat het bedrijf op de 2e positie binnen de Benelux-markt. DPAM staat al drie jaar op rij in de top 10 en staat in de categorie 'Avant-Gardist' van de index.

In de derde editie heeft de Hirschel & Kramer Responsible Investment Brand Index (RIBI™) het totale universum van geanalyseerde Europese vermogensbeheerders uitgebreid tot 284 en de evaluatiemethodologie verder verdiept. RIBI™ evalueert de vermogensbeheersector op zijn vermogen om zijn engagement voor duurzame ontwikkeling te vertalen naar het respectieve merk van elke vermogensbeheerder. De index evalueert de actuele inzet ten opzichte van de opvolging in de merkarchitectuur.

Vijf bedrijven hebben in elk van de afgelopen drie jaar consequent de top-10 gehaald. DPAM is één van hen. De index maakt het mogelijk om bedrijven in vier categorieën in te delen: avant-garde, die zich onderscheiden door een sterke betrokkenheid en merkarchitectuur in verantwoorde investeringen; de traditionele IR's, die een sterke betrokkenheid tonen, maar een zwakke merkarchitectuur; IR aspiranten, die een goede score hebben op de merkdimensie, maar een lage score op de "engagement" dimensie, en de IR achterblijvers, die zwak zijn op beide gebieden.

DPAM komt voor in de categorie 'Avant-Gardist' van de index, die van toepassing is op fondsenwoningen met een bovengemiddelde 'commitment' en 'brand' rating. Dit is de best beoordeelde categorie. Steeds meer vermogensbeheerders streven ernaar om in de categorie 'Avant-Gardist' te belanden. Terwijl de categorie Aspirants in de lift zit (6% vs 1% in 2019), wordt er in de andere twee categorieën onvoldoende aandacht aan besteed.

 

De twee beoordelingsdimensies van de RIBI zijn :

  • Commitment (verticaal, “hard” factoren): in totaal zeven top-level  criteria, zoals het niveau en de kwaliteit van het stemmen in beursgenoteerde aandelen, de strategie en de governance van verantwoord beleggen, enz. De beoordelingsbron is gebaseerd op de Principles of Responsible Investment Transparency Reports.
  • Merk: (horizontaal, “soft” factoren): in totaal acht kwalitatieve criteria, zoals het uitdrukken van een intentieverklaring, het uitdrukken van een waardensysteem, het verband met maatschappelijke waarden, enz. Deze evaluatie is gebaseerd op onderzoek en materiedeskundigheid.

Hugo Lasat, CEO van DPAM, geeft toelichting: "Als duurzame actor streven wij ernaar een betekenisvol verschil te maken door duurzaamheid op de voorgrond te plaatsen op onze wereldwijde agenda. Ons bedrijf legt grote nadruk op de toekomst en bekijkt zijn rol als vermogensbeheerder vanuit een breder perspectief. Als gevolg daarvan gaan onze investeringen en activiteiten verder dan de financiële prestaties. Onze drie pijlers - ActiefDuurzaam. Onderzoek. - vormen de basis van onze portefeuilleopbouw. Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de ESG-uitdagingen en de 2025-2030-ambities voor (post-pandemische) duurzame en inclusieve groei. In de toekomst zullen we ons streven naar duurzaamheid blijven doorzetten om onze klanten optimaal te kunnen bedienen en tegelijkertijd een duurzame en zinvolle maatschappelijke impact te creëren".

Contacteer ons
Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam
Arnaud Denis External Communication, Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België