Hugo Lasat voorgedragen als kandidaat-CEO van Degroof Petercam

Hugo Lasat voorgedragen als kandidaat-CEO van Degroof Petercam

De raad van bestuur van Degroof Petercam heeft beslist om aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de groep voor te stellen om Hugo Lasat, momenteel CEO van de beheerentiteit DPAM (Degroof Petercam Asset Management), te benoemen tot uitvoerend bestuurder met het oog op zijn benoeming als Chief Executive Officer van de groep, onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde regulerende autoriteiten.

Hugo Lasat zou Bruno Colmant opvolgen, die zijn functie van Chief Executive Officer zou neerleggen om zich voltijds te wijden aan zijn verantwoordelijkheden als Head of Private Banking, die hij al in maart op zich had genomen. Bruno Colmant zal lid blijven van het directiecomité en van de raad van bestuur van Degroof Petercam.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten zou Peter De Coensel, momenteel CIO Fixed Income en lid van het directiecomité en van de raad van bestuur van DPAM, de nieuwe CEO van DPAM worden in opvolging van Hugo Lasat. Hugo Lasat zou benoemd worden als voorzitter van de raad van bestuur van DPAM (voor meer informatie, zie persbericht DPAM).

Hugo Lasat is geboren in Etterbeek in 1964. Hij behaalde een Master in de Economie en een Master-na-Master in Finance aan de KU Leuven Campus Brussel. Hij startte zijn carrière in 1986 bij Arthur Andersen & Co en bouwde meer dan 30 jaar ervaring op in de financiële sector (Bacob Bank, AG Asset Management, Paribas Asset Management, Bank Paribas België, Cordius Asset Management, Amonis, Candriam en Dexia Groep). In 2011 vervoegde hij Petercam als partner en hoofd van Petercam Institutional Asset Management. In 2016 nam hij de leiding van DPAM, na de fusie tussen Degroof en Petercam. Hugo Lasat is gastprofessor aan de KU Leuven Campus Brussel en is bestuurder van Baloise Holding alsook lid van het financieel comité van het Rode Kruis.

Gilles Samyn, voorzitter van de raad van bestuur van Degroof Petercam: "Hugo is een rasechte ondernemer en een zeer ervaren manager. Samen met zijn team, bouwde hij Degroof Petercam Asset Management succesvol uit en creëerde hij de voorbije jaren aanzienlijke waarde. De raad is ervan overtuigd dat hij de visie, het leiderschap en het talent heeft om, in samenwerking met het directiecomité, de ontwikkeling van onze onderneming te verzekeren en haar groei te ondersteunen. Hij zal onder meer de strategie uitvoeren waaraan hij heeft bijgedragen en die de raad in mei jongstleden heeft goedgekeurd. Die strategie, die zich vertaalt in corporate en business units, maakt elk van de managers verantwoordelijk voor het creëren van waarde in de activiteiten van de groep. Terwijl tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op het geïntegreerde en synergetische model van de groep, dat aangestuurd wordt door het voltallige directiecomité. Peter De Coensel, benoemd tot CEO van DPAM - op voordracht van de raad van bestuur van die entiteit/groepsdivisie - heeft blijk gegeven van talrijke kwaliteiten die vereist zijn om die verantwoordelijkheid op zich te nemen (onder meer door de aanzienlijke groei van de activiteiten waarvoor hij de voorbije tien jaar binnen DPAM verantwoordelijk was) en zal een sleutelfiguur vormen bij de waardecreatie voor de groep."

Bruno Colmant: "De benoeming van een interne kandidaat bewijst de uitstekende managementcapaciteiten van de managers binnen onze groep. In afwachting van de volgende stappen van reglementaire goedkeuring en governance, zal ik mijn mandaat als CEO blijven uitoefenen en de continuïteit in de overgang verzekeren."

Hugo Lasat: "Ik ben zeer vereerd door het vertrouwen dat de raad van bestuur in mij stelt door mij te benoemen als kandidaat voor deze functie.  Onze groep is verankerd in België en internationaal actief, en steunt op talenten en experts die talrijke troeven en oplossingen aan zijn cliënten bieden. Ik zou uitdrukkelijk de cliënten willen bedanken die ons in de loop der jaren hun vertrouwen hebben geschonken, alsook de getalenteerde collega's bij DPAM met wie ik het genoegen heb gehad samen te werken. Het was een prachtige ervaring die ik graag op groepsniveau zou willen overdoen."

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand beleggingshuis met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Als privébedrijf in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, zit onafhankelijkheid er bij ons ingebakken, zowel in onze structuur als in onze mindset. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise. 

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services. 

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 86 miljard euro (op 31.12.2021). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België