M&A terugblik en vooruitzichten

M&A terugblik en vooruitzichten

2017 kondigt zich positief aan

Bank Degroof Petercam geeft de belangrijkste tendensen van 2016 en blikt daarbij ook vooruit op wat we kunnen verwachten voor het komende jaar. Het lijkt erop dat alle ingrediënten aanwezig zijn opdat 2017 een goed jaar zou kunnen zijn voor de activiteit op de kapitaal- en overnamemarkt.

Overnamemarkt : VS leider met 50% van de markt

In 2016 zijn er voor een globaal volume van 3.25 miljard dollar aan deals gesloten[1]. De absolute voortrekker hierin blijft de VS die bijna de helft van het totale volume voor zijn rekening neemt. West-Europa en China nemen respectievelijk 16% en 17% van de markt voor hun rekening. Het volume ligt weliswaar lager dan in 2015, maar 2015 was een uitzonderlijk jaar gedreven door enkele transacties met zeer hoge volumes. De tweede helft van 2016 was kalmer door toedoen van de politieke onzekerheid welke de Brexit meebracht, de dalende olieprijs, de Chinese afkoeling en de Amerikaanse Presidentsverkiezingen.

“Het lijkt erop dat dat de overnamemarkt de financiële crisis volledig heeft verteerd en zich structureel opnieuw op een matuur hoog niveau bevindt. De grootste activiteit is waargenomen binnen de energie & infrastructuurmarkt evenals de TMT-markt*[2], aldus Alexis Meeus, CEO Degroof Petercam Corporate Finance.

Belgische en Europese markt doen het goed

In 2016 sloot de Europese overnamemarkt 6.756 deals voor een volume van net geen 800 miljard dollar. Het aantal deals bleef nagenoeg stabiel ten aanzien van 2015 waar het volume met circa 10% zakte. Dit laatste is vooral een gevolg van het gebrek aan deals met zeer hoge bedragen in 2016.

Het middensegment van de markt – dat met overnames tussen 15-500 miljoen dollar op maat is van de Belgische bedrijven – ziet ook de waarderingen verder toenemen. Zo stellen we vast dat in het derde kwartaal 2016 de waarderingsindex piekte op 9.2 keer de operationele cashflow. Ook het aantal deals in dit segment nam nog gradueel toe gedurende de eerste 9 maanden van 2016.
“Dit werd vooral gedreven door de lage rentevoeten, de overnamedrang binnen bepaalde sectoren en een grote activiteit vanuit de private equity fondsen”, aldus Erik Verkest managing director bij Degroof Petercam Corporate Finance.

In België werden er globaal genomen minder activiteit waargenomen op vlak van volume en aantal deals in vergelijking met 2015 (maar de overname van SAB Miller door AB Inbev vertekende sterk deze cijfers). In 2016 werden in België – voor zover publiek gekend – 224 deals gesloten, het consumentensegment (20%) en de industrie (29%) toonden zich daarbij het meest actief. 

Kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt blijft aangevuurd door lage tot negatieve rentevoeten. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemingen om zich goedkoop te financieren op de kapitaalmarkt tegen lange looptijden waar investeerders immers nog bescheiden rendementen kunnen vinden.

Wat betreft de markt voor de uitgifte van bedrijfsobligaties stelt Degroof Petercam vast dat in 2016 er 10 private plaatsingen zijn afgerond en 1 uitgifte aan het retailpubliek is ter beschikking gesteld. Dit bewijst de toegenomen aantrekkelijkheid voor private plaatsingen. Dit is vooral een gevolg van de grotere flexibiliteit voor private plaatsingen.

“Toch is er een terugval van 70% (in volume) in de obligatiemarkt (2016 vs. 2015) door toedoen van de attractieve bancaire financiering. Desondanks blijven de lange looptijden, grotere flexibiliteit, extra diversificatie in het financieringsgamma zeer belangrijke troeven ter ondersteuning van een structureel sterke obligatie-uitgiftemarkt”, zo zegt Alexis Meeus.

“Diezelfde dynamiek verklaart ook waarom 2016  een kalm jaar was met slechts 1 beursintroductie. Een beursintroducties neemt veel voorbereiding en is mede slachtoffer geweest van de grote volatiliteit en onzekerheid op de financiële markten”, aldus Erik Verkest.

Outlook 2017

MACRO
De macro-economische indicatoren worden alsmaar positiever, wat leidt tot een graduele aantrekking van de globale conjunctuur. Een toename van het consumenten- en ondernemersvertrouwen zet dit nog verder kracht bij. Er blijven heel wat politieke onzekerheden naar aanleiding van de Europese verkiezingsronde in 2017 en de fragiliteit van de Chinese schuldopbouw maar globaal genomen lijkt de balans positief

M&A
Dit werkt ondersteunend voor een verder aangehouden sterke M&A markt gedreven door externe groei, consolidatietendensen, goedkope LBO-financiering  en meer private equity activiteit. Deze laatste hebben in 2016 voor 375 mio vers geld opgehaald in België en voor bijna 12 miljard globaal. Dit geeft hun heel wat extra vuurkracht om de overnamemarkt aan te wakkeren.

Daarbij komt dat ondernemingen zich voorzichtig hebben opgesteld de laatste jaren. Met een betere conjunctuur in het vooruitzicht zouden zij deze voorzichtigheid kunnen laten varen en kiezen voor investeren en acquisities.

Internationale politieke factoren spelen ook een rol. President Donald Trump staat een meer protectionisme koers voor vanuit de VS wat bedrijven ertoe kan aanzetten om een fysieke aanwezigheid in de VS te verzekeren. In China lijken handelsrestricties dan weer de overname-appetijt vanuit de Chinese markt enigszins af te koelen. Ook de uitrol van de Brexit-onderhandelingen kan een rol spelen op de overnamemarkten maar blijft moeilijk in te schatten.

Kapitaalmarkt
Een toenemend ondernemersvertrouwen zal extra zuurstof geven aan de IPO-markt mede ondersteund door een aanhoudend laag renteklimaat. Daarnaast zou de marktactiviteit stabiel moeten blijven gezien de continue herfinancieringsnood van bedrijven.

[1] Alle weergegeven cijfers zijn op basis van publiek beschikbare cijfers, niet gecommuniceerde deals zijn dus niet opgenomen

[2] Technologie, media, telecom

Bank Degroof Petercam is één van de toonaangevende spelers in België en Europa wat betreft haar zakenbankactiviteiten. Zo bekleedt de bank topposities wat betreft de M&A*[1] markt, de kapitaalmarkt, de private obligatiemarkt en onafhankelijk financiële adviesverlening.

[1] Mergers and acquisition of fusies en acquisities

Contacteer ons
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand beleggingshuis met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Als privébedrijf in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, zit onafhankelijkheid er bij ons ingebakken, zowel in onze structuur als in onze mindset. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise. 

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services. 

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 86 miljard euro (op 31.12.2021). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België