Nathalie Basyn wordt CFO van de toekomstige groep Degroof Petercam

Nieuwe benoeming binnen directiecomité

Dinsdag 1 december 2015 — Nathalie Basyn zal worden benoemd tot CFO en lid van het Group Executive Committee van de groep die zal ontstaan uit de fusie tussen Bank Degroof en Petercam, onder voorbehoud van de ondertekening van een definitieve fusie-overeenkomst en van de goedkeuring door de toezichthouders.

In afwachting van de afronding van de fusie, zal zij vanaf 6 maart 2015 haar vaardigheden ter beschikking stellen  van Bank Degroof.

Nathalie Basyn is sinds 2013 Deputy CFO International Retail Banking bij BNP Paribas. Zij startte haar carrière bij Procter & Gamble en ging in 1989 aan de slag bij Citibank, waar zij verschillende financiële controlefuncties bekleedde, waaronder die van Retail Bank CFO Europe Middle East & Africa. Nathalie Basyn vervoegde daarna Fortis in 2005, waar zij achtereenvolgens als Head of Corporate Performance Management en Head of Management Control van BNP Paribas Fortis actief was.
Nathalie Basyn (°1962) heeft een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain en behaalde een MBA aan de Booth School of Business verbonden aan de universiteit van Chicago.

Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics at Bank Degroof Petercam