Outlook: Hoe kan de Belg investeren in 2017?

Welke Benelux aandelen komen in aanmerking?

Bank Degroof Petercam schetst haar visie omtrent het financiële- en investeringsklimaat in 2017. Het scenario dat Bank Degroof Petercam al een aantal jaren aanhaalt is dat van aangehouden matige groei in de westerse landen in combinatie met een aanhoudend laag inflatiepeil wat een (zeer) soepel monetair beleid voortbrengt. Recentelijk hebben er evenwel evoluties plaatsgevonden die het standpunt voor 2017 enigszins bijsturen. In de VS, in Japan en in mindere mate in Europa wordt gesproken van ambitieuze investeringsprogramma’s en een soepeler begrotingsbeleid. De hamvraag bestaat eruit of deze plannen grotendeels dode letter blijven of zich daadwerkelijk doorzetten in een aanzwengelend stimulusbeleid. Met de bestaande onzekerheid in het achterhoofd, blijft er toch een duidelijke voorkeur bestaan voor…de aandelenmarkt.

Macro economisch scenario

Verenigde Staten: infrastructuurinvesteringen, inflatie en renteverhoging

De verkiezing van Trump brengt een nieuwe dynamiek en verwachtingspatroon voort binnen de financiële markten. Zijn ambitieus verkiezingsprogramma is doorspekt met fiscale stimulus en infrastructuurinvesteringen ten belope van circa 7.000 mia dollar.

Zelfs wanneer Trump slechts een fractie van zijn plannen kan realiseren, gezien de bescheiden meerderheid van de Republikeinen in de Senaat, kan dit de komende jaren een significant positieve impact hebben op de groei in de VS. Opverende groei in combinatie met de lage werkloosheidscijfers en de stijgende lonen zullen de inflatie verder aanwakkeren. Dit zal de Fed aanzetten om de rente te verhogen wat zich nu al vertaalt in een stijgende rentecurve”, zegt Hans Bevers, hoofdeconoom Bank Degroof Petercam.

Eurozone: licht positieve conjunctuur en lage rente

De Eurozone blijft geconfronteerd met structurele uitdagingen zoals het uitbouwen van een fiscale- en budgettaire unie, demografische tegenwinden, een wankele banksector en geopolitieke onzekerheden.

Desondanks is er een bescheiden positieve evolutie in de Europese conjunctuur waar te nemen. “2017 is een cruciaal jaar voor de Eurozone aangezien er verkiezingen gepland zijn in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. De vraag is of dit een druk zal zetten op de eenheid binnen de muntunie. We verwachten dat de Eurozone verder blijft surfen op deze licht positieve conjunctuurgolf en dat sommige lidstaten ook zullen overgaan tot een ondersteunend budgettair beleid dat de groei verder kan aanwakkeren”, aldus Bevers.

De fragiliteit van de Eurozone en de lage kerninflatie in combinatie met de hoge publieke schuldniveaus zullen de ECB ertoe drijven zijn extreem soepel monetair beleid naar alle waarschijnlijkheid verder te zetten na maart 2017.

China: neerwaartse risico’s blijven overeind

Het standpunt rond China blijft ongewijzigd. China stevent volgens Bank Degroof Petercam niet af op een zgn. ‘harde landing’, de economie zal geleidelijk aan stoom verliezen. Los van het gegeven dat de officiële Chinese groeicijfers overgewaardeerd lijken, zal China in een ‘stop & go’ beleid haar afkalvende groei gedeeltelijk ondersteunen met publieke investeringen en monetaire versoepeling. De uitdagingen van een vergrijzende bevolking, ontsporende schuldopbouw en het lager potentieel om een inhaalbeweging te maken zullen de komende jaren op de groei blijven wegen. De beleidsvoorstellen van Trump die een handelsoorlog met China aankondigen versterken dit sentiment verder.

In welke activa investeren in 2017?

Aandelen: voorkeur voor Europa en meer enthousiasme voor VS

De laatste jaren zorgde de combinatie van een matige economische groei en goedkoop krediet voor een gunstig klimaat voor aandelenbeleggingen dat zich naar alle waarschijnlijk zal doorzetten. Het toegenomen momentum rond het voeren van een stimulusbeleid door westerse landen kan deze matige groei immers aanwakkeren wat positief is voor bedrijfswinsten. Bank Degroof Petercam haar favoriete investeringsklasse in 2017 zijn dus aandelen.

Ondanks een moeilijk 2016 gaat onze voorkeur nog altijd uit naar Europese ondernemingen omdat we daar de hoogste risicopremie treffen. We houden rekening met een toename van de winstmarge voor bedrijven en Europese aandelen vertonen hier het meeste potentieel, dus ook in de Benelux”, zegt Jérôme van der Bruggen, hoofd investeringsstrategie Private Banking Degroof Petercam.

Onlangs heeft Degroof Petercam ook haar positie verhoogd in Amerikaanse aandelen, ten nadele van de groeilanden. De waarderingen van Amerikaanse aandelen zijn vrij hoog maar dit wordt gecompenseerd door investeringen van Trump. Groeilanden hebben een sterk jaar achter de rug en de risicopremie is er nu lager dan voordien.

Obligaties: korte looptijden en investment grade

De bank verkiest momenteel kortlopende obligaties. Deze keuze werd bevestigd door de stijging van de rente sinds de tweede helft van het jaar. Een verdere sterke rentestijging voorspellen we echter niet. De onderliggende inflatie blijft momenteel ondermaats en het monetaire beleid zou bijgevolg nog enige tijd soepel moeten blijven.

Binnen de obligaties geeft Bank Degroof Petercam voorkeur aan twee type beleggingen. Ten eerste, kwalitatief hoogstaande bedrijfsobligaties (zogenaamde Investment Grades) omdat die een aanvaardbare risicopremie bieden terwijl de looptijd ervan niet al te lang is. Ten tweede, inflatiegelinkte staatsobligaties, en dan vooral Amerikaanse die voordeel kunnen halen uit een toenemende inflatie die we einde 2016 verwachten mede als gevolg van het basiseffect van de energieprijzen”, aldus Jérôme van der Bruggen.

Goud:

Ondanks zijn grote volatiliteit blijft goud een plaats behouden in een gezond gediversifieerde investeringsportefeuille. De reële rente is nog steeds negatief wat goed is voor goud en de prijs hiervan ondersteunt. Net als de dollar, kan deze activaklasse, in uiterst onrust, een vluchthaven zijn.

Valuta: dollar, korte vs. lange termijn

Voor de Amerikaanse dollar zijn er 2 zijden van dezelfde medaille. Enerzijds zal een protectionistische reflex in de VS mogelijks leiden tot een verzwakking van de dollar om de internationale concurrentiepositie te vrijwaren. We stellen daarnaast ook vast dat de dollar in historisch perspectief al vrij duur noteert (= lange termijn). Anderzijds zal een renteverhoging en de opverende inflatie in de VS de dollar mogelijks doen opwaarderen (= korte termijn)

We blijven dus momenteel positief op de dollar maar denken dat het weinig waarschijnlijk is dat de ze duurzaam onder de pariteit tegen euro zal noteren.

In welke Benelux aandelen investeren?

De berekeningen van het aandelenonderzoeksteam (sell-side)* van Bank Degroof Petercam wijst ook op een hoge risicopremie die in Europa rond 6.5% schommelt. De ‘earnings yield’ (of de inverse van de koers/winst verhouding) op de Belgische markt ligt iets lager dan het Europese gemiddelde.

De gemiddelde winstgroei van de Europese bedrijven is de laatste 5 jaar nauwelijks toegenomen. De stijging van de Europese en Belgische beurzen van 2012 tot 2015 werden niet gedreven door een groei van de winst per aandeel maar door hogere waarderingen. Echter, sinds midden 2016 noteren we opnieuw een meer uitgesproken winstherstel.

De Benelux bedrijven hebben een zeer open karakter met vaak een belangrijk deel van de omzet dat voortvloeit uit de dollar en dollar gerelateerde landen. De recente versterking van de dollar is nog niet vertaald in de winstschattingen en aan het huidige niveau is er een voordelige vergelijkingsbasis met de eerste 2 kwartalen van vorig jaar. De dollarsterkte zal het pril herstel van de Benelux bedrijfswinsten een bijkomende impuls geven. Voor 2017 verwachten we een gemiddelde winstgroei van 6% voor de Benelux bedrijven. In combinatie met de daling van de aandelenmarkten in 2016 (Bel20 -6%) levert dit een gemiddelde koers/winstverhouding op voor de Benelux van 15.1, dit is onder het niveau van de voorbije jaren,” aldus Stefaan Genoe, Head of Equity Research Bank Degroof Petercam.

Hoewel de dollar sterkte positief is voor vele Benelux beursgenoteerde bedrijven proberen we in de eerste plaats een afweging te maken tussen de waardering van de verschillende aandelen en de groeivooruitzichten. Er zijn heel wat Belgische beursgenoteerde bedrijven die sterk gepositioneerd zijn in een aantal structureel sterke groeimarkten.

Maken we de afweging van waardering en groei dan gaat onze voorkeur in de Benelux voor 2017 uit naar:

 • ASML

  • Met de unieke technologie van extreem ultraviolet licht (EUV) verwachten we dat ASML zijn dominante positie als producent van machines voor chip productie zal bestendigen.
  • Aan 18x EV/EBITDA is de waardering niet goedkoop maar een nieuwe groeispurt zit eraan te komen.
 • Barco

  • Dankzij de sterke positie in China, het sterk groeiende ClickShare product en de groei van digitale operatiekwartiers, heeft Barco enkele sterke groeimotoren.
  • Met een EV/EBIT waardering van 11 is het bedrijf goedkoop gewaardeerd. De sterke dollar is een extra stimulus.
 • DSM

  • In de afgelopen jaren heeft DSM zichzelf getransformeerd van een chemie conglomeraat in een bedrijf met 2 kernactiviteiten: Nutrition en Materials.
  • De sterke balans zal nog een extra steun krijgen door de verkoop van het belang in Patheon, wat op dit moment nog zo'n EUR 1 miljard waard is.
 • Galapagos

  • Galapagos is een gediversifieerde biotech onderneming met meerdere potentiële producten in een vergevorderde ontwikkelingsfase.
  • Dankzij de sterke kaspositie (EUR 960m) kan de onderneming deze ontwikkelingen makkelijk verder financieren. De sterke pijplijn aan producten zal voor de nodige “newsflow” zorgen in 2017.
 • ING

  • Sinds de rente terug wat aantrekt de laatste weken, zit de hele banksector in de lift. Met het overgrote deel van de omzet bestaande uit rente inkomsten is ING een zeer goed geplaatste bank om hiervan te profiteren. Door een focus op het beperken van de kosten kan de bank ook investeren in zijn koppositie qua digitalisering en weerstaan aan de regulatoire druk op de winst.
  • Met een verwachte koers-winst verhouding van 11 en een bruto dividendrendement van 4.4% voor 2016 noteert ING nog onder de sector gemiddelden van respectievelijk 14 en 3.9%.
 • Melexis

  • Ook Melexis profiteert ten volle van de sterkere dollar maar het allerbelangrijkste is de structureel stijgende trend van halfgeleiders in personenwagens en vrachtwagens.
  • Aan 18x EV/EBIT is het aandeel niet goedkoop maar dit valt perfect te rechtvaardigen door de structureel sterke groei.
 • Tessenderlo

  • In de komende 2 tot 3 jaar zal de groei in de Agro divisie gedreven worden door capaciteitsuitbreiding in gespecialiseerde vloeibare meststoffen zoals KTS en ATS, onder meer gebruikt voor granen, fruit, groenten, etc.
  • Aan 8.2 keer EV/EBITDA is de waardering niet overdreven gezien het groeiprofiel. Bovendien verhoogt de referentie-aandeelhouder voortdurend zijn belang wat de koers verder ondersteunt.
 • Leasinvest (vastgoed aandeel)

  • 2016 zal het beste jaar ooit zijn van Leasinvest dankzij de acquisitie van het grote Koninklijk pakhuis eind 2015 en de verkoop van Royal 20 in Luxembourg.
  • De 2017 & 2018 resultaten zullen stabiel zijn omwille van enkele renovaties maar de lage ‘payout’ laat een verdere stijging van het dividend toe. Het geschatte bruto dividend rendement voor 2016 bedraagt 5.1%.

​*Het betreft de research van onze sell-side analisten (die externe adviezen geven aan onze institutionele cliënten) en niet van de buy-side analisten (die intern onze eigen fondsbeheerders adviseren).

Alexandra Niehe

Head of corporate communications

Thomas Van Rompuy

Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand beleggingshuis met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Als privébedrijf in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, zit onafhankelijkheid er bij ons ingebakken, zowel in onze structuur als in onze mindset. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise. 

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services. 

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 86 miljard euro (op 31.12.2021). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

Neem contact op met