Philippe Masset benoemd tot CEO van Banque Degroof Luxembourg

Philippe Masset - CEO van de groep Bank Degroof Petercam - is eveneens benoemd tot CEO van Banque Degroof Luxemburg, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende instanties. Hij zal ad interim de functies van Geert De Bruyne overnemen, die zijn functies neergelegd heeft. In afwachting van de aanstelling van de definitieve CEO, zal hij met de steun van overige directieleden in Luxemburg, het dagelijks beheer en de ontwikkeling van Luxemburg in de groep in goede banen leiden, alsook  het integratieproces van de Luxemburgse entiteiten van de fusiegroep Bank Degroof Petercam.

Philippe Masset werd in mei 2014 benoemd tot CEO van de groep Degroof met als missie om de activiteiten van de bank verder te ontwikkelen met behoud van haar onafhankelijkheid. Onder zijn beleid bundelde de bank in 2015 haar krachten samen met Petercam om van Degroof Petercam de referentie onder de onafhankelijke financiële instellingen in België te maken. Als erkende professional met een uitgebreide internationale ervaring, bracht hij het overgrote deel van zijn carrière door in de bancaire wereld en in de sector van de beursvennootschappen in België en in Luxemburg. Hij bekleedde er directiefuncties waaronder die van gedelegeerd bestuurder en lid van het directiecomité van ING België.

Philippe Masset : “We danken Geert De Bruyne voor zijn langdurige bijdrage tot de ontwikkeling van onze groep. Ik kijk ernaar uit om de teams  in Luxemburg te vervoegen, om onze groei verder te zetten ten dienste van onze cliënten, zowel privé als professionele beleggers. We zijn ervan overtuigd dat ons aanbod met meerdere activiteiten en onze aanwezigheid in meerdere landen een unieke en onderscheidene troef vormt om te voldoen aan de behoeftes van onze cliënten en om te beantwoorden aan de uitdagingen van de markt. De pool in Luxemburg vormt een kernpunt van onze groeistrategie. We zullen verder specifieke expertises ontwikkelen die essentieel zijn voor onze groep.”

Daarnaast heeft Bank Degroof Petercam John Pauly - Hoofd van Asset Services en lid van het directiecomité van Banque Degroof Luxembourg – aangesteld tot lid van het Group Management Committee (GMC) en het International Network Committee (INC) van de groep. Hij zal, naast de nieuwe CEO van Luxemburg, de vertegenwoordiging van de Asset Services activiteiten en van de Luxemburgse pool versterken in de bestuursorganen van de groep.

John Pauly (1959) begon zijn carrière bij Banque Internationale à Luxembourg, waar hij 12 jaar actief was als business development manager. Vooraleer Banque Degroof Luxemburg te vervoegen in 2013 als managing director van institutioneel beheer, was hij CEO van Moventum (10 jaar) en managing director van First European Transfer Agent (6 jaar). John Pauly is momenteel CEO van Asset Services bij Bank Degroof Petercam in Luxemburg.

Banque Degroof Luxembourg

Banque Degroof Luxembourg maakt deel uit van de groep Bank Degroof Petercam, resultaat van de fusie tussen Bank Degroof en Petercam in België op 1 oktober laatstleden. De planning van de integratie voorziet dat de entiteiten van de groep in Luxemburg geleidelijk gefuseerd worden in 2016, onder voorbehoud van de formele beslissing door de managementsorganen van de betrokken entiteiten, alsook van de goedkeuring van de bevoegde toezichthouders.

Contacteer ons
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Over Degroof Petercam België

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam België
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België