Sterke kapitaalpositie bevestigd door ECB

Sterke kapitaalpositie bevestigd door ECB

Zaterdag 14 november 2015 — Bank Degroof Petercam is ruim geslaagd voor de activakwaliteitsbeoordeling (AQR) en stresstests uitgevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB). De resultaten van de beoordeling van de ECB werden op 14 november 2015 gepubliceerd. Ze bevestigen de kwaliteit van de activa van Bank Degroof Petercam, en dat de bank bestand is tegen zware crisis-scenario’s op financiële markten.

De beoordeling van de ECB bestond uit een AQR op basis van de kapitaalpositie van Bank Degroof op 31 december 2014 alsook uit stresstests over een horizon van drie jaar (2015-2017).

Bank Degroof Petercam overtreft aanzienlijk de kapitaalvereisten voor de stresstests. Het effect van de AQR is minimaal: door de specifieke AQR-methodologie werd de kapitaalratio (CET1 ratio) bijgesteld van 15,8% naar 15,1% (‘adjusted CET1’). Het ongunstige scenario veroorzaakte een daling van de CET1-ratio van 15,1% in december 2014 tot 14,2% in december 2017, of een veelvoud van de ECB opgelegde drempel van 5,5%.

Philippe Masset, CEO bij Bank Degroof Petercam: "We zijn tevreden dat de analyse van de ECB onze voorzichtige aanpak en ons strak risicobeheer bevestigt. De sterkte van onze balans bleek niet alleen uit de kwaliteit van onze activa en boekhoudkundige processen, maar ook uit onze veerkracht onder extreme marktomstandigheden. Onze cliënten kunnen erop vertrouwen dat we ons volledig inzetten om hun belangen te dienen en dat het behoud van onze sterke kapitaalpositie daar deel van uitmaakt.

De ECB voerde haar oefening enkel uit op Bank Degroof en heeft de post-fusie kapitaalpositie van Bank Degroof Petercam niet doorgelicht. Gezien de aard van de activiteiten van Petercam, dat nagenoeg geen kredieten aanbood, zouden de resultaten ook geldig moeten blijven voor Bank Degroof Petercam.

Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics at Bank Degroof Petercam