Succesvolle private plaatsing van converteerbare obligaties door Greenyard Group

Greenyard Group heeft de succesvolle plaatsing aangekondigd door FieldLink, een 100% dochtervennootschap van Greenyard, van de uitgifte van een converteerbare obligatie met vervaldatum in 2021 en voor een bedrag van 125 miljoen euro. De door Greenyard gewaarborgde obligaties zijn converteerbaar in nieuw uit te geven gewone aandelen van Greenyard nv.

Degroof Petercam trad op als ‘joint bookrunner’ voor deze transactie.

De obligaties bieden een vaste jaarlijkse coupon van 3,75% die vanaf 22 juni 2017 op halfjaarlijkse basis uitgekeerd zal worden.

De conversieprijs van de converteerbare obligaties, die een nominale waarde hebben van EUR 100.000, werd vastgelegd op EUR 17,43. Dat komt neer op een premie van 25% in vergelijking met de volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel van Greenyard op Euronext Brussel tussen het openen en het sluiten van de beurs op 8 december 2016.  De plaatsing van converteerbare obligaties gebeurde via een versnelde bookbuilding procedure. De obligaties werden uitsluitend geplaatst bij institutionele beleggers.

Voor meer informatie kun je het persbericht van Greenyard bekijken.

Contacteer ons
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications
Thomas Van Rompuy Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen bijna 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië. 

Degroof Petercam
Brussel
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België