Vooruitzichten 2016

Bank Degroof Petercam verwacht in 2016 een voorzetting van de gematigde groei van de wereldeconomie, tegen een achtergrond van soepele monetaire politiek en lagere energie- en grondstoffenprijzen. Zoals altijd blijven er verschillende bedreigingen: een risico op een monetaire verkrapping in de VS en een harde landing in China.

Wereldwijd herstel

Het wereldwijde herstel zal zich op een voorzichtige manier doorzetten tegen de achtergrond van een soepel monetair en begrotingsbeleid en lagere energieprijzen. De Chinese economie vertoont de eerste tekenen van verbetering na eerdere stimulusmaatregelen. Bovendien tonen de voorlopende indicatoren aan dat de economische activiteit in de meeste ontwikkelde landen veerkrachtig blijft.

De groei blijft echter vrij beperkt. De verschillen tussen degelijk presterende ontwikkelde landen en opkomende landen die het moeilijk hebben, zullen volgend jaar waarschijnlijk aanhouden, hoewel de laatste groep wellicht wat vastere grond onder de voeten krijgen.

Monetair beleid

Ondanks de verhoging van de beleidsrente in de VS, de eerste sinds 2006, zal het wereldwijde monetaire beleid erg soepel blijven. Terwijl de Fed en de Bank of England de monetaire teugels strakker zullen aanhalen, zullen de ECB en de centrale banken in Japan en China blijven versoepelen.

Bovendien ziet het ernaar uit dat de centrale bankiers in de VS en Groot-Brittannië waarschijnlijk een erg voorzichtig beleid zullen blijven voeren. Bij de valuta’s zijn er valabele redenen om aan te nemen dat een sterkere dollar niet zomaar een evidentie is.

Risico’s

De twee belangrijkste risico’s blijven een sneller dan verwachte monetaire verkrapping in de VS en een harde landing in China. Die risico’s zouden met name de opkomende landen hard treffen, zoals de grondstoffenexporteurs (Colombia, Rusland, Chili en Maleisië) of landen met een groot begrotingstekort (Turkije en Zuid-Afrika).

Dichter bij huis blijft de Griekse situatie onrustwekkend. Hoewel het land verzekerd is van voldoende financiering na het akkoord dat in juli werd afgesloten, zullen verdere verplichte besparingen het land in een recessie blijven houden, met onhoudbaar hoge werkloosheid en overheidsschulden.

Beleggingsstrategie

In het komende jaar zullen de financiële markten normaal gezien gekenmerkt worden door de grote trends die we zagen in 2015 op het gebied van assetallocatie.

Voorkeur voor aandelen tegenover vastrentende activa

De rentevoeten zouden op historisch lage niveaus moeten blijven in de ontwikkelde landen. Als gevolg daarvan behouden de verwachte rendementen voor aandelen hun relatieve aantrekkelijkheid in een wereld die gekenmerkt wordt door gematigde groei.

Voorkeur voor Europa voor de geografische allocatie van aandelenbeleggingen

De Europese bedrijven profiteren van een omgeving van lage rentevoeten, een geleidelijk economisch herstel en een verzwakking van de euro tegenover de voornaamste buitenlandse valuta’s. Die elementen zorgen voor een winstgroei. Dit herstel heeft vertraging opgelopen door de eurocrisis. De Amerikaanse aandelen hebben een beperkter potentieel als gevolg van de tegenovergestelde factoren. Ze zijn ook duurder dan Europese aandelen.

De aandelen van de opkomende landen zouden moeten presteren in lijn met hun langetermijnpotentieel, maar ze zitten in een tweespalt door de lage beurswaardering en de voortdurende verslechtering van de winstvooruitzichten van de bedrijven in deze regio.

Hernieuwde interesse voor inflatiegelinkte obligaties

Ondanks hun zwakke rendement behouden obligaties een plek in de constructie van een evenwichtige portefeuille. We geven inflatiegelinkte obligaties nog steeds een bijzondere plaats, met name in de Angelsaksische landen, waar we de eerste opwaartse druk zouden moeten zien op de prijzen en lonen.

Alexandra Niehe

Head of corporate communications

Thomas Van Rompuy

Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand beleggingshuis met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Als privébedrijf in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, zit onafhankelijkheid er bij ons ingebakken, zowel in onze structuur als in onze mindset. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise. 

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services. 

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 86 miljard euro (op 31.12.2021). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

Contact